Informace pro členy svazu NEPŘEHLÉDNI

Běžně všechny informace rozesíláme mailem. Zde uvádíme v rekapitulaci jen mimořádně důležité.

Zasíláme Vám nejnovější informace RR, které se týkají organizace akcí a výběru TM z kategorie žáků. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

Vážení kolegové,
dovoluji si Vám v rámci TMK ČSKe zaslat metodický materiál věnující se diagnostice sportovců. Veškeré informace naleznete v průvodním dopise, kde je vše vysvětleno.

V příloze naleznete informace k soustředění reprezentace CZECH NATIONAL TEAM CAMP a soustředění talentované mládeže YOUTH CAMP, které se bude konat 12. - 18. 7. v resortu Orlík.

Informace pro členy

Materiály ke stažení

Vítejte! K usnadnění komunikace zde poskytujeme formuláře a podklady. Prosím, dbejte morálních zásad slušnosti a v případě požadavku na použití oslovte nejprve vedení svazu. V případě technických požadavků nebo pro upozornění na výpadek, chybu či nedostatek kontaktujte správce přes kontaktní formulář nebo na e-mail: ksk.zlinsvaz@gmail.com

Logo KSK ČSKe Zlín. kraje

Logo KSK ČSKe ZK (Corel verze 11 formát CDR)
Logo KSK ČSKe ZK (rozměry 370x339 bílé pozadí formát PNG)

Logo KSK ČSKe ZK (rozměry 536x504 šedé pozadí formát PNG)

 

Zprávy a formuláře

Formulář - Žádost o udělení souhlasu pro použití značky nebo loga KSK ČSKe ZK (15 kB)

Formulář - Žádost o členství ve výkonném výboru (0 kB)
Formulář - Žádost o zřízení dočasné kontrolní a revizní komise k řešení mimořádného problému (0 kB)

Formulář - Žádost o zřízení/členství v trenérsko-metodické komisi (0 kB)

Zápis z jednání výkonného výboru (0 kB)
Účetní závěrka (0 kB)